Studio Deštník

Dnes je neděle 28. února 2021.
http://destnik.wz.cz
destnik@seznam.cz

Opera
Získejte Firefox!

Valid HTML 4.0!

Valid CSS!

XML extensible markup language

Jazyk XML vznikl jako nový formát po naprostém fiasku jazyka SGML, a nutno říct, že jej podobný osud určitě nepotká. Jeho zrod už je také minulostí (listopad 1996), ale dodnes stále existuje jen první verze. Není divu, vždyť XML je jazyk velice svobodomyslný. Narozdíl od (X)HTML nečlení data podle toho, jak se mají zobrazit, ale výhradně se zaměřuje na jejich obsah. K dokreslení správné grafiky jsou tu pak CSS nebo modernější XSL. Vlastní kód dokumentu se opět skládá z tagů, které však může programátor vytvářet podle svého, i když se také řídí určitými pravidly.

Ukázka zdrojového kódu:

 1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
 2 <?xml-stylesheet href="pokus01.css" type="text/css"?>
 3 <cd_no_1>
 4  <el0>
 5  <titulek>Nazev</titulek>
 6  <autor>Autor</autor>
 7  <cas>Cas</cas>
 8  </el0>
 9  <el1>
10  <titulek>Skladba1</titulek>
11  <autor>ja</autor>
12  <cas>1,15</cas>
13  </el1>
14  <el1>
15  <titulek>Skladba2</titulek>
16  <autor>ty</autor>
17  <cas>2,32</cas>
18  </el1>
19  <el1>
20  <titulek>Skladba3</titulek>
21  <autor>on</autor>
22  <cas>0,56</cas>
23  </el1>
24 </cd_no_1>
 

Na řádku 1 definujeme typ dokumentu a kódování češtiny.
Na řádku 2 připojujeme k dokumentu CSS soubor. V tomto souboru pak místo vlastností např. tagu DIV definujeme vlastnosti pro elementy požívané v tomto dokument (třeba <cas> atd.). Je tady však nutné nadefinovat vždy způsob zobrazení elementu pomocí vlastnosti display v CSS.
Na řádku 3 je kořenový element, který je uzavřen na 24. řádku.
Na řádcích 5-23 potom definujeme obsah dokumentu.

Jazyk XML je však pro ruční generování dokumentů těžko použitelný. Výhodnější je používat jej v součinnosti s databází. Takové výpisy jsou již pro člověka i počítač daleko srozumitelnější a lze je dále zpracovávat. Pokud se něj tedy podíváme z tohoto úhlu pohledu, jedná se o datový jazy 21. století.

Další informace o XML lze nalézt na stránkách W3C nebo přímo na www.xml.com.